UJAK - RObKOBO Aktuality

Projektové týdny na spolupracujících školách

První dva projektové týdny proběhly ve školních družinách na spolupracujících školách v září a říjnu 2017. Tyto projektové týdny byly věnovány problematice bezpečného pohybu dětí po ulicích, protože cesta do školy je, zejména pro prvňáčky,...

2. focus group

20. 6. proběhlo v prostorách UJAK II. projektové setkání, na němž byl participujícím školám předán metodický materiál pro práci s žáky. Součástí setkání byla také druhá focus group, tentokrát zaměřená na kompetence pedagogických pracovníků...

1. focus group – setkání účastníků projektu

Dne 20. dubna 2017 se v prostorách UJAK uskutečnilo setkání účastníků projektu. Součástí setkání byla rovněž první focus group, jež je jedním ze zdrojů dat při vytváření metodiky práce s žáky v oblasti bezpečnosti...