Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Na konci prázdnin, ve dnech 23. a 24. srpna 2018, proběhl dvoudenní vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky zapojených základních škol. Kurz s názvem Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy je akreditován MŠMT jako kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s neomezenou platností. Účastnilo se ho 11 pedagožek. Cílem kurzu bylo naučit frekventantky zvládat praktické postupy první pomoci a být schopen správně reagovat v případě náhlého zdravotního selhání dospělé osoby nebo dítěte. Zároveň se účastnice naučily správně pracovat se zdravotnickými modely, které škola získala v rámci projektu.

 

Mohlo by se vám líbit...