Kurz pro pedagogické pracovníky Kočičí zahrada

Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhl na Univerzitě J. A. Komenského Praha vzdělávací kurz pro pedagogické pracovnice školních družin spolupracujících škol. Kurz Kočičí zahrada realizuje Magdalena o.p.s. a je akreditován MŠMT pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Seznamuje pedagogické pracovníky s metodikami práce s dětmi 1. – 3. ročníků ZŠ. Jeho cílem je pomoci pedagogům připravit efektivní cesty a způsoby rozvoje sociálních dovedností dětí, zdravého životního stylu a prevence rizikového chování. Kurzu se zúčastnilo 10 pedagogických pracovnic, které v rámci zapojení svých škol do projektu realizují ve školní družině jednotlivé projektové týdny a ověřují témata a metodiku navrženou odborníky z UJAK.

Kurz bude mít pokračování na podzim 2018, kdy se účastnice sejdou na společné diskusi a hodnocení zkušeností získaných při ověřování metodik v praxi, při realizaci projektových týdnů. Zároveň zde také obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

Mohlo by se vám líbit...