5. Focus group

Páté diskusní setkání zástupců spolupracujících škol a odborného týmu projektu se uskutečnilo v prostorách Univerzity J. A. Komenského Praha dne 5. června 2018. Byly diskutovány poznatky a výstupy z právě končícího 1. běhu realizace projektových týdnů na školách. Diskutována byla také příprava a navržený obsah evaluačních dotazníků pro žáky a realizace vlastního dotazníkového šetření na školách. Zástupci škol přislíbili zaslat vyplněné dotazníky ještě do konce června, aby v průběhu prázdninového období mohla být zpracována komplexní analýza znalostí žáků, kteří se účastnili projektu v průběhu školního roku 2017/18.

Účastníci 5. FG byli seznámeni s čerpáním finančních prostředků. Diskutována byla také pracovněprávní problematika související s ukončením školního roku a pokračováním projektu ve školním roce 2018/19. Zástupci participujících škol byli seznámeni s nabídkou zdravotnického vzdělávacího kurzu pro pedagogy a vychovatele školních družin, které pro ně řídicí tým projektu připravil.

Mohlo by se vám líbit...