3. Focus group

Třetí diskusní setkání zástupců spolupracujících škol a odborného týmu projektu se uskutečnilo v prostorách Univerzity J. A. Komenského dne 20. 10. 2017. Byly diskutovány výstupy z úvodního testu znalostí žáků, který proběhl v červnu 2017.

Účastníci 3. FG byli seznámeni s přípravou testů pro jednotlivé projektové týdny a byly diskutovány organizační i obsahové otázky testování, včetně harmonogramu jednotlivých projektových týdnů. Uskutečnila se první diskuse s pedagogy na téma ověřované metodiky, aby konkrétní poznatky bylo možné reflektovat při následných revizích Metodiky.

Mohlo by se vám líbit...