UJAK - RObKOBO Aktuality

5. Focus group

Páté diskusní setkání zástupců spolupracujících škol a odborného týmu projektu se uskutečnilo v prostorách Univerzity J. A. Komenského Praha dne 5. června 2018. Byly diskutovány poznatky a výstupy z právě končícího 1. běhu realizace...

8. projektový týden

V rámci 8. projektového týdne navštívily děti z družiny na ZŠ v Kraslicích místní policejní služebnu. Měly možnost prohlédnout si uniformy policistů, dozvědět se něco více o práci policistů a vyzkoušet si některé prvky omezení na svobodě. Velký...

4. Focus group

Ve středu 14. března 2018 se na Univerzitě J. A. Komenského Praha uskutečnila 4. Focus group k projektu ROBKOBO. Byla věnována diskuzi k obsahu a formě evaluačních testů žáků zapojených do projektu a prezentaci názorných pomůcek...

3. Focus group

Třetí diskusní setkání zástupců spolupracujících škol a odborného týmu projektu se uskutečnilo v prostorách Univerzity J. A. Komenského dne 20. 10. 2017. Byly diskutovány výstupy z úvodního testu znalostí žáků, který proběhl v červnu...

Třetí projektový týden

Třetí projektový týden proběhl na spolupracujících školách v prosinci. Byl věnován tématu Evakuace. Děti se seznámily se zásadami při opuštění bytu a se způsoby varování před nebezpečím. Na závěr pak vyplnily ověřovací test svých znalostí....

Projektové týdny na spolupracujících školách

První dva projektové týdny proběhly ve školních družinách na spolupracujících školách v září a říjnu 2017. Tyto projektové týdny byly věnovány problematice bezpečného pohybu dětí po ulicích, protože cesta do školy je, zejména pro prvňáčky,...

2. focus group

20. 6. proběhlo v prostorách UJAK II. projektové setkání, na němž byl participujícím školám předán metodický materiál pro práci s žáky. Součástí setkání byla také druhá focus group, tentokrát zaměřená na kompetence pedagogických pracovníků...